Grunden Sydöstra Skåne

Delaktighet, medbestämmande och inflytande är ledord som vi på Föreningen Grunden Sydöstra Skåne arbetar efter. 


Om föreningen Grunden Sösk

Vill du bli medlem i föreningen?
Avgiften är 90 kronor per år , inbetalning sker via swish 123 064 2496 eller BG 474-4777.
Ange ditt namn vid betalning!

Grunden Sydöstra Skåne bildades 2009, föreningen verkar i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Skurup, Ystad och Malmö. Medverkan, påverkan och samverkan är ledord som medlemmarna arbetar efter. 


Grunden har idag en mötesplats på aktivitetshuset i Ystad. Föreningens styrelse sammanträder första onsdagen i varannan månad. Föreningen har cirka 50 medlemmar plus 20 stödmedlemmar. Föreningen arrangerar medlemsmöte 2-3 gånger per år. Föreningen  samverkar med de 5 kommunerna och genomför olika samarrangemang. Föreningen har en representant i Föreningen Riksgrunden som har sitt säte i Göteborg och riktar sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Föreningen är ute i samhället och informerar om dess verksamhet samt arrangerar olika kurser för medlemmarna i mån av resurser. Föreningen har det senaste åren arbetat för att få fler yngre medlemmar och det arbetet fortsätter. Delaktighet, medbestämmande och inflytande i

samhället är också viktigt för föreningens medlemmar.


Välkomstbrev medlemmar 2023

Våra projekt

Vem är Jag

Projektet Vem Är Jag drevs av föreningen Grunden Sydöstra Skåne. Syftet med det treåriga Vem är jag-projektet var att stärka unga med intellektuella funktionsnedsättningar i deras identitetsskapande och utveckling av en positiv självbild, så att både socialt samspel och livskvalitet förbättrades för målgruppen.

MOA

MOA betyder Mobilisering Organisering Aktivering. Projektet syftar till att unga människor med intellektuella funktionsnedsättningar ska få kunskap, metoder och redskap, hjälp till självhjälp, för att kunna organisera sig och få sina röster hörda i samhället samt överbrygga fördomar och genom scenisk och digital gestaltning skapa större möjligheter för deltagande bland ungdomar med funktionsvariationer.

Våra mötesplatser

YSTADSJÖBOVåra Aktiviteter

Mötesplatser

Försommarfest!

Fotbollsträning

Se filmen nedan!

Styrelsen

Ordförande

Lars-Ola Nilsson

Vice Ordförande

Jonas Nilsson

Kassör

Susanne Larsson

Sekreterare

Philip Cronvall

Styrelsesuppleant

Johannes Holstein-Krag

Ledamot

Marie Harvigsson

Styrelsesuppleant

Ulrika Antonius-Nilsson

Ledamot

Niklas Beckman

Styrelsesuppleant

Anders Bäckman

Styrelsesuppleant

Max Engberg

Coach

Eva Åkesson

Coach

Jessica Hultzén

Coach

Ingmar Olsson

Kontakta oss